POVIJEST OSNUTKA CRKVE DUNDAS


Povijest crkve Dundas (kako se danas zove), a nekadašnje Parklea počinje 27.srpnja 1992. godine, prvim sastankom grupe u crkvi Granville. Tog dana 36 vjernika sa tadašnjim pastorom crkve Peterom Joseitom i predstavnicima iz Konferencije, sastalo se sa željom osnivanja nove crkve u gradu Sydneyu.

Ubrzo nakon prvog sastanka brat Jozo Lazić neumorno traži zemljište na kojem bi bila podignuta nova crkva, a brat Ivan Jelačić ide u potragu za pogodnim mjestom za sastanke grupe do izgradnje nove crkve. Uložen trud je bio blagoslovljen i ubrzo je pronađeno gradilište u Parklea, a i mjesto za sastajanje u crkvi Dundas.
Dva tjedna kasnije organiziran je izlet na imanje u Parklea gdje je došlo oko 70 osoba.

Tom prilikom trebalo je odlučiti o kupovini imanja, a već tri dana kasnije kupnja je bila zagarantirana unatoč tome što se još tada nije znalo odakle će se nabaviti potrebna materijalna sredstava za kupnju.


7.rujna 1992. godine bili su pozvani na sastanak u Glenhaven svi koji žele biti članovi nove crkve. Tom prilikom osobnim potpisima 66 osoba dalo je svoj pristanak za osnivanje nove crkve. Bio je izabran Radni odbor koji je trebao predstavljati Grupu pred Konferencijom i crkvom Granville. Izabrani članovi Radnog odbora bili su: Ivan Jelačić; (organizator), Martha Kajfeš (tajnica), Danijel Jelačić; (riznicar), Jozo Lazić (subotnja škola) i Josip Žugec (odbornik).


U procesu organizacije crkve koji je trajao sedam mjeseci zabilježeno je 28 sastanaka. Spomenuti ćemo nekoliko značajnih datuma.


  • 21.rujna 1992. - Na poziv predsjednika i tajnika konferencije grupa se sastala u Granville holu da izraze svoje stajalište i želju za osnivanjem nove crkve. Prijedlog konferencije je da grupa organizira Crkvu te iznajmi prostoriju za sastanke. Grupa nije pristala na taj prijedlog sve dok se ne riješi pitanje imovine.

  • 5. listopada 1992. - Grupa se sastaje u privatnom stanu i diskutira o načinu financiranja imanja te o budućim planovima crkve.

  • 26. listopada 1992. - Izvanredni i od naročite važnosti sastanak Parklea grupe u holu Castle Hill-a crkve. Razgovarano je o načinu i detaljima podijele imovine s crkvom Granville.

  • 31. listopada 1992. - Održan je poslovni sastanak u crkvi Granville, gdje je bilo sporazumno riješeno pitanje podijele imovine i izlaska iz crkve Granville.

  • 23. studenog 1992. - Sastanak Parklea grupe u holu Castle Hill crkve. Zbog negativnog odgovara Granville odbora po pitanju zajedničkog sastajanja do završetka gradnje nove crkve, tom prilikom donešena je odluka o formiranju crkve i izglasovan je datum izlaska (9.01.1993.) i dan organizacije (20.02.1993.).

  • 14. prosinca 1992. - Sastanak grupe u Castle Hill holu sa predstavnicima Konferencije (Adrian Craig, tadašnji predsjednik velike sydneyske konferencije i Peter Brewin tadašnji tajnik). Na sastanku su bili obrazloženi detalji organizacije crkve i izabran je privremeni odbor od pet članova za organizaciju. Crkva Dundas bila je izglasovana za mjesto sastajanja sa prvim sastankom 9.01.1993. u 8.00 sati ujutro.

  • 9. siječnja 1993. - To je povijesni datum za tada crkvu Parklea a danas Dundas. Tog dana održano je prvo samostalno bogoslužje.

  • 29. siječnja 1993. - Još jedan povijesni dan crkve Dundas jer postaje zakonskim vlasnikom imanja (5 acre) u Parklea.

  • 20. veljače 1993. - Grupa je organizirana u crkvu uz nazočnost 250 osoba što uključuje oko 120 posjetioca. Službeni predstavnik prilikom organizacije crkve bio je Pr Vernon Parmenter, tajnik Južno pacificke divizije (South Pacific Division), te je održao propovijed pod naslovom "Crkva živoga Boga";.

Doći do crkve nije bilo jednostavno, jer bilo je i teških trenutaka koje nije potrebno spominjati. Zajednickim snagama uz požrtvovnost pastora Petera Joseita i uz Božju pomoć; uspjeli smo ostvariti san naših pionira da se evanđelje širi na ovom kontinentu svim narodima, jezicima i koljenima što naravno uključuje i hrvatski narod u gradu Sydneyu.

Mnogi zaslužuju zahvalnost za proces organizacije nove crkve Dundas, ali ne možemo a ne spomenuti gostoljubivost naših, tada domaćina u crkvi Dundas, koji su nas prihvatili kao svoju braću i sestre.

U počecima crkva Dundas u suradnji sa organizacijom CRO (Croatian Releif Organisation) aktivno je preko ADRE podupirala razne humanitarne poduhvate. Crkva Dundas pored požrtvovnih dragovoljnih priloga je također aktivna u raznim akcijama s kojima privređuju neophodna materijalna sredstva te su u prvoj godini postojanja, putem Garage Sale, privredili za crkvenu riznicu preko $20,000.

Hvala Bogu na blagoslovima kojima je blagoslovio novosnovanu crkvu čiji cilj je donjeti radosnu vijest svim ljudima dobre volje, a pri tome ne zaboraviti i svoj narod.