MISIJA CRKVE DUNDAS


Mi, vjernici Kršćanske adventističke crkve Dundas pokrenuti Svetim Duhom objavljujemo ovu misijsku izjavu kao načelnu vodilju u crkvenom i osobnom vjerničkom životu:
  1. Vjerujemo u jednoga Boga očitovanog u tri božanske osobe. Vjerujemo da je istinita nauka o spasenju kako ju iz Biblije naučava crkva SDA.

  2. Vjerujemo da je Crkva adventista sedmoga dana, crkva ostatka, vođena Duhom Svetim, preko Biblije, preko Generalne Konferencije SDA crkve, poduprta posebnim proročkim darom očitovanim u životu i pisanim djelima Ellen White.

  3. Vjerujemo da nas je Bog pozvao navjestiti evanđelje svakom plemenu, jeziku i narodu. U tom smislu prepoznajemo poziv za navještenjem evanđelja stanovnicima Australije, a posebno svima onima koji potjeću iz Republike Hrvatske i onima koji razumiju hrvatski jezik. U ispunjavanju ovoga poziva služit čemo se hrvatskim jezikom a u skladu sa općim načelima multikulturalnosti australskog društva.

  4. Vjerujemo da su svi ljudi braća i temeljem toga razvijati čemo bratsvo sa svim narodima.

  5. Vjerujemo da je jedinstvo sa svim narodima već ostvareno u Kristu i ostvaruje se preko Generalne Konferencije SDA kao i sustavom zajedničkog prilaganja u skladu s uputom danom preko proroka Malahije.

  6. Služit ćemo savjesno, cjelovito i posvećeno, Bogu, čovjeku i crkvi prema darovima koje nam je milostivo darovao Gospodin po Svetom Duhu.

  7. Za ostvarenje Božjeg poziva žrtvovat ćemo vrijeme, sposobnosti i sredstva.

  8. Poštivat ćemo Dom Molitve, jedno od mjesta gdje se susrećemo s Bogom.

  9. Razumijevat ćemo potrebe sestrinskih mjesnih crkava.